Omgevingsbeïnvloeding door ondergronds bouwen in de binnenstad

Het aanleggen van een leiding op circa 5 m diepte: voor veel opdrachtgevers en aannemers een routineklus. Maar wat als deze leiding onder een smalle straat in de binnenstad komt te liggen, met op een paar meter afstand monumentale bebouwing op staal gefundeerd? Wat als de effecten van een grondwaterstandsverlaging op de omringende panden onduidelijk is?

Als adviseur heeft BT Geoconsult B.V. ervaring in dergelijke kleinschalige, maar complexe en uitdagende projecten. In deze workshop verschaffen wij je inzicht in de problematiek rondom de aanleg van ondergrondse infrastructuur in binnenstedelijk gebied: welke partijen en belangen spelen een rol; hoe kan de kans op schade en vervelende discussie achteraf zo klein mogelijk gemaakt worden? De mogelijkheden en beperkingen van modellen voor trillingspredicties en zettingspredicties komen aan de orde, naast het belang van goede monitoring.

Na het volgen van deze workshop is je beeld van de mogelijke invloed op de omgeving door ondergrondse projecten vergroot. Het nut van trillingspredicties, zettingspredicties en monitoring is je duidelijk geworden. Maar ook het belang van goed overleg tussen de verschillende partijen heb je aan den lijve ervaren door tijdens een rollenspel in de huid te kruipen van één van de belanghebbende partijen.

Inschrijven   of afmelden