Traceren: maatwerk of...

Het ontwerpen van een kabel of leidingtracé in dicht bevolkte gebieden is een complexe aangelegenheid. Eisen van belanghebbenden kunnen van grote invloed zijn op je tracéontwerp. Daardoor is en blijft het maatwerk.

Toch blijkt dat veel aspecten al in een vroeg stadium te signaleren zijn. Je moet rekening houden met bestaande infrastructuur en het beoogde tracé moet vergunbaar zijn. Ook de wijze van aanleg en het type kabel of leiding dat je aanlegt zijn natuurlijk bepalend in je mogelijkheden als ontwerper. Hoe combineer je al deze aspecten tot een tracéontwerp dat uitvoerbaar is en waar alle partijen tevreden mee zijn? Is een ideaal tracé zin of onzin?

Tijdens de workshop kijken we naar de invloed van de meest voorkomende eisen en randvoorwaarden op het tracéontwerp. We willen ervaringen met traceren delen. Gedurende de workshop ontwerpen we in deelgroepen een tracé voor verschillende types kabels en leidingen. De ontworpen varianten hebben elk hun voordelen, conflicten en beperkingen die tegen elkaar zullen worden afgewogen en geanalyseerd. Op deze wijze vergroten wij het inzicht in de aspecten en complexiteit van tracéontwerpen.

Inschrijven   of afmelden