Bestekken & Modelleren

Goede documenten, bestekken en tekeningen en een goed contract zijn de basis van succesvolle projecten. Wij zorgen voor zorgvuldige en heldere communicatie middelen en visualisaties. Daarnaast analyseren wij de problematiek en zoeken naar gepaste oplossingen. Dit geheel wordt verwerkt in een RAW-bestek met bijbehorende civieltechnische tekeningen. De aanbesteding van het project wordt begeleid en tijdens de uitvoering kan gezorgd worden voor directievoering en toezicht voor een optimaal verloop van het project.

Besteksschrijven en besteksadministratie

In de ontwerpfase van een project maken wij een optimaal ontwerpvoorstel. Na het voorontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO) worden contractdocumenten opgesteld volgens de traditionele RAW systematiek of desgewenst een alternatieve vorm. Tijdens de uitvoering kan ook de besteksadministratie verzorgd worden.

CAD-engineering en Modelleren

De civieltechnische constructies worden met behulp van AutoCad 2D en/of Revit 3D ontworpen en getekend. Verder verzorgen wij ook revisietekeningen.

Aanbestedingsbegeleiding

Onze opdrachtgevers worden indien gewenst door ons begeleid tijdens de aanbesteding. Tijdens deze fase worden de tenders beoordeeld en advies uitgebracht aan de opdrachtgevers. De beoordeling heeft betrekking op zowel het ontwerp alsook uitvoerings- en kwaliteitsdocumenten.

Directievoering en toezicht

In de realisatie van complexe projecten kan BT Geoconsult de directie voeren en/of het toezicht verzorgen. Wij waken over de kosten, de voortgang en de kwaliteit van het uitgevoerde werk.