BT Geoconsult BV

Ingenieursbureau BT Geoconsult BV richt zich op het geotechnische en geohydrologische werkveld. Wij zijn een praktisch bureau, die de interactie tussen grond, water en constructie inzichtelijk maakt. Op basis van onze geotechnische en constructieve expertise maken wij door middel van software deze interactie duidelijk.

Wij willen dat onze adviezen en overige werkzaamheden de cliënt tevreden stellen. We begeleiden onze cliënten, waar nodig van concept tot en met de uitvoering. Voor de cliënt betekent dit dat de ingekochte adviezen immer up-to-date zijn en toegesneden op de persoonlijke eisen en wensen. Voor ons heeft dit tot voordeel dat we direct zien wat we  adviseren, en dat we direct controle op ons werk kunnen uitoefenen.

BT Geoconsult kan u bijstaan in alle fasen van een project. Van idee tot en met uitvoering. Daartoe beschikt BT Geoconsult over een breed scala aan expertise voor zowel onshore als offshore projecten. Stelt u prijs op kennis en kunde, betrokkenheid en onafhankelijkheid dan zijn wij uw juiste partner.

Actueel