Funderingen & Ondergrondse constructies

Om de juiste funderingstechniek voor uw project te selecteren worden door ons alle randvoorwaarden geanalyseerd. Door de grote verscheidenheid in funderingen is er voor elke locatie een juiste keuze, deze is afhankelijk van de ondergrond, al dan niet de aanwezigheid van belendingen, eisen met betrekking tot regelgeving en natuurlijk ook de wensen van de opdrachtgever. Op basis van deze informatie maken wij berekeningen en stellen een funderingstechniek aan u voor.

Paalfunderingen

Er zijn veel verschillende typen paalfunderingen, bijvoorbeeld trillingsvrij of niet, waaruit een keuze gemaakt kan worden. Door een gedegen analyse van alle beschikbare informatie kiezen wij het juiste type. Met behulp van D-Foundations wordt het trek of drukdraagvermogen bepaald. Tevens kan de beddingsconstante van de paal bepaald worden.

Funderingen op staal

Als de ondergrond van een bouwlocatie uit stabiele grond bestaat, kan gekozen worden voor een fundering op staal. Het toetsen van de toepasbaarheid van een fundering op staal gebeurt op basis van vigerende normen, de belasting en toelaatbare draagkracht.

Heibaarheidsanalyse

Is het ontwerp haalbaar? Voor het bepalen van de uitvoerbaarheid van het ontwerp en de consequenties van de ontwerpkeuze op de omgevingsbeïnvloeding voeren wij een heibaarheidsanalyse uit.

Funderingsbegeleiding

Met het begeleiden van heiwerkzaamheden en van in de grond gevormde palen in het veld hebben wij ruime ervaring. Ook voeren wij second opinions uit van heiwerkzaamheden als een onpartijdige derde.