Geotechnisch advies op maat
voor infra, waterbouw, kabels & leidingen en energie & wind
Specialist in praktijk
Projecten

Kadeconstructie Derde Haven Scheveningen

Ontwerp, toezicht en uitvoeringsbegeleiding

In Scheveningen wordt het gebied rondom de Derde Haven herontwikkeld tot woongebied. Onderdeel daarvan betrof het vervangen van de kadeconstructie langs de Derde Haven.

In opdracht van de Gemeente Den Haag heeft BT Geoconsult het Voorontwerp  en Definitief ontwerp van de nieuwe kadeconstructie gemaakt. Tijdens de uitvoering heeft BT Geoconsult de gemeente ondersteund in toezicht en uitvoeringsbegeleiding.

Projecten

Gerbrand van BrusselIn dit project hebben wij de klant ontzorgd van het Voorontwerp stadium tot en met de uitvoering. Het leuke daaraan is dat wij in het ontwerp veel rekening hebben moeten houden met de uitvoerbaarheid van het werk. Een voorbeeld hiervan is de complexe fasering, waarbij de oude kadeconstructie tijdelijk ondersteund werd door de nieuwe combiwand, tijdens het verwijderen van delen van de oude constructie. Tijdens de uitvoering hebben wij onder andere toezicht gehouden op het aanbrengen en voorspannen van de verankering, en het meedenken met de aannemer over praktische oplossingen.

Gerbrand van Brussel
Algemeen directeur / Geotechnisch adviseur

Projecten

De vervanging van de kadeconstructie betrof een complex stukje werk met veel raakvlakken. BT Geoconsult heeft de omgevingsbeïnvloeding van het aanbrengen van de nieuwe kade op nabij gelegen bebouwing getoetst. Tevens waren er veel raakvlakken met twee oude kadeconstructies, die zo veel als mogelijk zijn verwijderd. Daarbij moest de invloed op de omgeving en de nieuwe kadeconstructie beperkt blijven.

Direct achter de kade is een grote pompkelder geplaatst voor warmte-koude opslag. De onderlinge beïnvloeding van beide constructies op elkaar is uitgebreid beschouwd door BT Geoconsult. Een voorbeeld is dat het toetsen van de verschilvervormingen van de leidingaansluitingen op de kelder, als gevolg van vervorming van de kade en de grond erachter.

Projecten