Geotechnisch advies op maat
voor infra, waterbouw, kabels & leidingen en energie & wind
Specialist in praktijk
Projecten

Windpark A16

Uitwerking, aanbesteding en ontwerp- en uitvoeringsbegeleiding

Sinds eind 2022 draaien langs de A16 in Noord-Brabant 14 nieuwe windturbines. BT Geoconsult heeft voor een verband van 4 opdrachtgevers de civiele werken uitgewerkt, op de markt gezet, en begeleid tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase van de aannemer.

Projecten

Tom OostdijkDit project was in vele opzichten bijzonder om aan te werken. Met name de eerste fase van uitwerken en op de markt zetten van de civiele infrastructuur kenmerkte zich door een zeer krappe planning en intensieve communicatie met de 4 verschillende opdrachtgevers van het project. Door goede samenwerking met onze partners Ecovolt en Omniplan hebben we dit multidisciplinaire project op de rails weten te houden en is er een geschikte aannemer gevonden voor het werk. Vervolgens hebben we ook in de begeleiding van de aannemer tijdens ontwerp en uitvoering nog een nuttige bijdrage kunnen leveren.

Tom Oostdijk
Geotechnisch ingenieur

Projecten

BT Geoconsult heeft in dit project, samen met partners, de gehele aanbesteding getrokken voor de opdrachtgevers. Naast de procesmatige kant, was hierin een gedegen technische uitwerking van de uitvraag van belang om goede inschrijvingen van de aannemers te krijgen. Door de relatief grote geografische spreiding van het project, moest er rekening gehouden worden met een zeer verschillende bodemopbouw voor de diverse turbinelocaties. Daarnaast heeft BT Geoconsult in het project een grote slag gemaakt in het ontwerp van de layout van wegen en kraanopstelplaatsen, om zo een goed bouwbare situatie voor te bereiden. Tenslotte zijn er door de aannemer verschillende veldtesten van de kraanopstelplaats uitgevoerd, die door BT Geoconsult begeleid en gereviewed zijn.

Projecten