Geotechnisch advies op maat
voor infra, waterbouw, kabels & leidingen en energie & wind
Specialist in praktijk
Projecten

Versterking Markermeerdijken

Site-engineering en ondersteuning

In de landelijke toetsronde in 2006 is de conditie van de primaire waterkering tussen Hoorn en Amsterdam getoetst aan de wettelijke norm. Dit resulteerde in afkeuring van 33,8 km van de totale 47 km van het traject. De Dijken op Veen (DoV) methode vormt de basis van de grootschalige versterkingsoperatie in een gebied met een zeer slappe en weinig draagkrachtige ondergrond.

BT Geoconsult maakt deel uit van het site-engineeringsteam en ondersteunt de Alliantie Markermeerdijken bij het veilig ophogen en garandeert tegelijk de waterveiligheid en beperkt de risico’s voor de omgeving.

Projecten

Remco BakkerWij zijn vanuit BT Geoconsult met drie man sterk vertegenwoordigd in het site-engineeringsteam. Als site-engineer ben je de schakel tussen ontwerp en realisatie waarbij je direct met je neus op de feiten wordt gedrukt en dat maakt het extra uitdagend en dynamisch. Onvoorziene vraagstukken vragen onder tijdsdruk de nodige flexibiliteit en de juiste risico inschattingen. Als een team samen met werkvoorbereiding en realisatie tot uitvoerbare oplossingen komen geeft mij dan veel voldoening.

Remco Bakker
Geotechnisch adviseur

Projecten

Marcel van VelzenIk heb bij BT Geoconsult veel ervaring opgedaan met infra- en dijkprojecten op slappe ondergronden. Dat is ook wel nodig wil je op zo’n project beslagen ten ijs komen, want de praktijk blijkt soms weerbarstiger dan vooraf gedacht. Dat geldt ook zeker hier op de Markermeerdijken. Wat het Markermeerdijken project bijzonder maakt vind ik het toepassen van de Dijken op Veen methode (DoV). Op basis van aanvullend grondonderzoek zien we uit eerste hand de sterkte toename van de ondergrond ten gevolge van het voorbelasten en daarmee de vertaling van theorie naar praktijk. Het versterken van de dijk met deze methode is uniek en daarom ook heel leerzaam.

Marcel van Velzen
Geotechnisch ingenieur

Projecten