Geotechnisch advies op maat
voor infra, waterbouw, kabels & leidingen en energie & wind
Specialist in praktijk
Projecten

Aanvaarbeveiliging OHIO - Limburg

Ontwerp en uitvoeringsbegeleiding

In het Julianakanaal in Limburg is in 2023 nabij Stein een nieuwe propeen-verladingshaven gerealiseerd. BT Geoconsult heeft in opdracht van Van Den Biggelaar hiervoor het eerste plan doorontwikkeld tot een volledig uitvoeringsontwerp.

De aanvaarbeveiliging dient om de verladingsplaats te beschermen tegen een aanvaring die grote gevolgen zou hebben. Daarnaast is een afloopvoorziening en jetty gerealiseerd, waarbij de veiligheid een belangrijk aspect was.

Projecten

Sytse AlkemaIn dit project was een belangrijk aspect het goed begrijpen van de wensen van onze klant. Omdat de tijd beperkt was hebben we gekeken welke technische vraagstukken snel moesten worden opgelost en hoe we het proces goed konden laten doorlopen. We hebben daarbij in het speelveld van technische en procesmatige uitdagingen het hoofddoel van de klant in het oog gehouden, hierdoor kon dit project op tijd in uitvoering.

Sytse Alkema
Geotechnisch ingenieur en projectleider

Projecten

BT Geoconsult heeft in dit project de geotechnische en constructieve analyse van het remmingwerk uitgevoerd conform alle relevante normen met betrekking tot remmingswerken. Hiervoor hebben we verschillende tools ingezet, waarbij in dit project in het bijzonder de stijve ondergrond tot uitdagingen leidde. Waar normaal het bezwijken van de grond het belangrijkste aspect is, bleek in dit geval de constructie sneller te bezwijken dan benodigd om de aanvaarbelasting op te vangen.

Naast het remmingwerk hebben we de afloopvoorziening en jetty ontworpen en constructief en geotechnisch getoetst. Het ontwerp is doorontwikkeld tot volledig uitvoeringsontwerp in Revit, met daarin alle relevante constructieve details.

Projecten