Geotechnisch advies op maat
voor infra, waterbouw, kabels & leidingen en energie & wind
Specialist in praktijk
Projecten

Batterijpark Zeewolde

Opstellen technische eisen en begeleiding vergunningsaanvraag

Nabij het recent gerealiseerde windpark in het buitengebied van Zeewolde wordt een groot batterijpark ontwikkeld. BT Geoconsult is aangehaakt om te adviseren over de civiele aspecten.

Dit bestaat onder andere uit het opstellen van technische eisen voor de uitvraag richting aannemers. Ook worden er tekeningen verzorgd ter begeleiding van de vergunningsaanvraag.

Projecten

BT Geoconsult heeft in dit project in het team van opdrachtgever mee gedraaid door een civiel adviseur te leveren. Door opdrachtgever is een aanbesteding georganiseerd om een partij te vinden die het gehele batterijpark kan leveren en bouwen. BT Geoconsult heeft daarbij een haalbaarheidsstudie van de fundering, de functionele technische eisen en tekeningen van het park opgesteld. Verder zijn de ingediende aanbiedingen beoordeeld op de civieltechnische aspecten en zijn allerhande andere vragen van andere leden van het projectteam opgepakt.

Tom OostdijkOp basis van de goede relatie met de opdrachtgever van windpark Zeewolde, werd BT Geoconsult ook weer gevraagd om mee te werken aan dit vervolgproject in de Flevopolder. Onze inzet is op alle aspecten die met de civiele infrastructuur te maken hebben. Dat maakt het een leuk en afwisselend project, waarbij er zowaar ook nog een klein beetje elektrotechnische kennis wordt opgedaan.

Tom Oostdijk
Geotechnisch ingenieur