Geotechnisch advies op maat
voor infra, waterbouw, kabels & leidingen en energie & wind
Specialist in praktijk
Projecten

Openbaar Vervoer Terminal Amsterdam Zuid (OVT)

Uitvoeringsontwerp viaducten en tijdelijke hulpconstructies

Station Amsterdam Zuid is het snelst groeiende station. Om de huidige en toekomstige reizigersaantallen op te vangen, wordt het station uitgebreid. De huidige stationsentree, de Minervapassage, wordt verbreed en verhoogd, en er komt een tweede entree bij, de Brittenpassage. In de nieuwe stationsomgeving komen tevens winkels en allerlei voorzieningen. Station Amsterdam Zuid wordt een hoogwaardig vervoersknooppunt met internationale allure waar trein, metro, tram en bus samenkomen. 

BTGeoconsult maakt deel uit van het ontwerpteam van Bouwcombinatie Nieuw-Zuid. Dit omvat het realiseren van een nieuwe passage tussen de huidige Minervapassage en de Parnassusweg. Hiervoor dienen er in totaal 7 spoordragende viaducten te worden gerealiseerd. Uiterlijk in 2027 zal de Brittenpassage, inclusief commerciële ruimten, in gebruik worden genomen.

Projecten

Wij werken aan het uitvoeringsontwerp van de nieuwe dekken van de Brittenpassage, de nieuwe ondergrondse passage. Daarnaast maken wij deel uit van het ontwerpteam ‘Vleugels’ met de focus op het uitwerken van tijdelijke grondkeringen.

Voor de bouw van de landhoofden en tussensteunpunten van het nieuwe metroviaduct (M3) over de Parnassusweg en de uitbreiding van metroviaduct over de Parnassusweg waar metro 50/51 richting Isolatorweg over rijdt, zijn de tijdelijke grondkeringen inclusief benodigde stempelramen tot Uitvoeringsontwerp uitgewerkt.

Projecten

Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van Amsterdam en van het noordelijk deel van de Randstad, zowel over de weg als met het openbaar vervoer. Zuidasdok is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam. 

Station Amsterdam Zuid

Aruna RamkisoenBij dit project ben ik als geotechnisch adviseur verantwoordelijk voor het vertalen van de eisen en wensen van zowel de opdrachtgever (Zuidasdok) als het uitvoeringsteam naar een optimaal en uitvoerbaar ontwerp van de hulpconstructies en tijdelijke werken. De uitdaging bij dit project ligt in de strakke uitvoeringsplanning, gestuurd vanuit vastgelegde treinvrije perioden. Buiten de treinvrije perioden gaan de werkzaamheden ook gewoon door. Het is dus zaak om een ontwerp te maken die zowel haalbaar is in de beschikbare tijdsvakken als ook de minste impact heeft om de omgeving leefbaar te houden voor omwonenden, en in Zuidas ook voor werknemers, hotelgasten en studenten.

Aruna Ramkisoen
Geotechnisch en constructief adviseur