Aanleg 150kV verbinding te Papendrecht

4 augustus 2020

In het einde van 2019 en eerste helft van 2020 heeft BT Geoconsult in opdracht van TenneT de toezicht en begeleiding van een aantal HDD’s (Horizontal Directional Drilling) uitgevoerd. Tennet heeft opdracht gegeven voor de realisatie van een 150 kV kabelverbinding tussen het hoogspanningsstation Crayestein en Alblasserdam.

Door dit project is het mogelijk  gemaakt dat TenneT het station in Alblasserdam via twee gescheiden wegen gevoed kan worden. Het kabeltracé eindigt aan zuidzijde van de Beneden-Merwede bij de Kerkeplaat in de Gemeente Dordrecht. Het tracé is grotendeels uitgevoerd door middel van een zevental horizontaal gestuurde boringen (HDD's) en de rest van het trace met behulp van de opensleuf methode. Het totale tracé heeft een lengte van circa 5,6 km.

De HDD onder de Beneden-Merwede is succesvol uitgevoerd met behulp van het “Meeting in the middle” techniek, waarbij er twee boorrigs zijn gebruikt. Bij deze methode wordt de minimaal benodigde muddruk gereduceerd en het risico op opbarsten en/of vastlopen verminderd.

BT Geoconsult heeft in dit project TenneT voorzien van geotechnisch advies, technische rapportages beoordeeld en daarnaast is samen met de aannemer gezocht naar passende maatregelen om verschillende risico’s de verminderen en/of te vermijden.