Leidingen & Sleufloze technieken

Voor een efficiënte uitvoering van de aanleg van ondergrondse infrastructuren is het vinden van een evenwichtige relatie tussen leiding en grond noodzakelijk. Bij de aanleg is de ondergrond de grootste risicofactor. Kennis van en ervaring met de ondergrond beperkt de risico’s, waardoor op constructie- en onderhoudskosten kan worden bespaard. In de ontwerpfase kunnen risico’s al worden ingeschat en geminimaliseerd. Onverwachte problemen tijdens de uitvoering kunnen zo tot een minimum worden beperkt. BT Geoconsult heeft ruime ervaring met HDD – en schildboringen alsmede met de aanleg van opensleuven en begeleidt uw project van grondonderzoek, ontwerp tot de uitvoering. Wij werken conform de geldende normen NEN 3650, 3651 en 3659.

Leidingsterkteberekeningen

De configuratie van nieuwe en/of bestaande leidingen wordt aan de hand van de As-built gegevens beoordeeld. Invloeden van toekomstige belastingen en zettingen onder de leiding van bovenliggende infrastructuur en constructies worden doorgerekend en geanalyseerd. Daarbij worden zowel materiaal spanningen als vervormingen geanalyseerd. Afhankelijk van de projectsituatie worden voor de analyse gereduceerde, vereenvoudigde tot uitgebreide sterkteberekeningen uitgevoerd. Ook plooi, cyclische belastingen en plasticiteitsanalyses zijn mogelijk voor stalen, betonnen kunststoffen en gietijzeren leidingen.

Ontgrondings- en explosiekraterberekeningen

Op basis van state of the art onderzoek en vigerende richtlijnen wordt het gevolg van leidingbreuken inzichtelijk gemaakt. BT Geoconsult beoordeelt of de invloed op waterkeringen of wegen toelaatbaar is, of dat er maatregelen noodzakelijk zijn. Desgewenst worden hiervoor geavanceerde stabiliteitsberekeningen uitgevoerd.

Horizontaal gestuurde boringen

Het ontwerp van horizontaal gestuurde boringen wordt tot in detail voor u uitgevoerd. Daarvoor worden analyses van de maximaal toelaatbare en de minimaal benodigde muddrukken uitgevoerd. Tevens worden de spanningen en vervormingen beoordeeld en een prognose van de trekkrachten uitgevoerd. De kruising wordt ontworpen, doorgerekend en tijdens de uitvoering professioneel begeleid. Ook de engineering van bundels inclusief afstandhouders is mogelijk.

Gesloten en open frontboringen

De gehele realisatie van gesloten- en open frontboringen inclusief pers- en ontvangstkuipen wordt ge-engineerd. Analyse van de minimaal benodigde en maximaal toelaatbare boorsnelheidbalans zijn daar onderdeel van. Ook analyse van de zettingstrog en eventuele uitvloeiïngsmonitoring zijn standaard.