Uitvoering verankering WRK II leidingen, de Waardassacker- en Ronde Hoeppolder

4 april 2018

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het verankeren van twee waterleidingen in de Waardassackerpolder en Ronde Hoeppolder. De door BT Geoconsult B.V. ontworpen verankering, bestaande uit klapankers, worden getoetst en langs delen van het tracé geplaatst.

De aanleiding voor de verankering is dat beide polders zijn aangewezen als overloopgebied (calamiteitenberging). In de betreffende gebieden liggen twee WRK II watertransportleidingen (2 Arkel ø 1200 mm betonnen leidingen) welke zijn gefundeerd op houten palen met kespen. De leidingen zijn aangelegd in 1963/1964 en in 1995 en 2005 zijn voeginmetingen in de mof-spie verbindingen uitgevoerd. Uit deze metingen is gebleken dat er al diverse inwendige reparatieslabben ter plaatse van de voegen zijn aangebracht, die erop duiden dat er (risico op) lekkage is of is geweest. Ook is de oorspronkelijke gronddekking boven de leidingen afgenomen over delen van het leidingentracé.

Door Waternet en BT Geoconsult B.V. zijn diverse analyses uitgevoerd om het risico met betrekking tot het opnemen van horizontale en verticale belastingen in relatie tot zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie van de polder inzichtelijk te maken. Hieruit is gebleken dat het treffen van aanvullende maatregelen noodzakelijk is om de horizontale en verticale krachten op de leidingconstructie op te nemen op verschillende locaties in het tracé.

Vervolgens is er een ontwerp van de benodigde verankering met klapankers gemaakt. Verticale verankering dient geplaatst te worden om te voorkomen dat de leiding gaat opdrijven. Tevens is er ter plaatse van de flauwe bocht verankering benodigd om de horizontaal gerichte kracht (ten gevolge van spatkrachten) op te nemen. Ook deze verankering bestaat uit klapankers, maar dan worden ze onder een hoek van 30 graden met het verticaal geplaatst. Momenteel worden beide verankeringen aangebracht, zodat de waterleidingen voor nog minimaal 10 jaar in bedrijf kunnen zijn onder de huidige maar ook de toekomstige situatie (polder als calamiteitenberging).