DO Duin voor dijk Prins Hendrik Zanddijk

6 september 2018

De Prins Hendrik Zanddijk op Texel (Waddenzeezijde) voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De drie kilometer lange dijk zal versterkt worden door de aanleg van een duin voor de dijk. Dit duin zal de natuurlijke waarde  van de Waddenzeezijde van Texel vergroten en tegelijkertijd de waterveiligheid verhogen naar het gewenste niveau.

Het duin wordt aangelegd door Jan de Nul in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De aanleg van de duin zal gedaan worden door het opspuiten van zand afkomstig uit de Noordzee. Het project wordt uitgevoerd onder een DB(M)-contractvorm. 

Om tot het uiteindelijke duinontwerp te komen heeft BT Geoconsult voor Jan de Nul diverse waterbouwkundige en geotechnische analyses uitgevoerd. Deze analyses behelzen onder meer:

  • Het toetsen van de PWN-waterleiding welke de Prins Hendrink Zandddijk kruist. De waterleiding vormt de drinkwatervoorziening van Texel;
  • Het ontwerpen en toetsen van de uitstroomleiding van het Prins Hendrik Gemaal, welke door het duin naar de Waddenzee loopt;
  • Het toetsen van het duin op diverse faalmechanismes, waaronder piping, macrostabiliteit en zettingsvloeiïng;
  • Het toetsen van de nabijgelegen geulwand in de Waddenzee op macrostabiliteit en zettingsvloeiïng;
  • Het toetsen van de huidige dijk tijdens de uitvoering, waarbij met name macrostabiliteit en microstabiliteit uitdagende aspecten waren;
  • Het toetsen van de beïnvloeding van de diverse panden nabij de binnenteen van de huidige dijk op zettingen en stabiliteit.

De DO-fase van het project is met succes afgerond, waardoor Jan de Nul volgens planning aan de slag kon met de aanleg van het duin.