Locatiebezoek reservoir Shalbon in Nayapara Bangladesh

9 november 2018

Begin november heeft BT Geoconsult het vluchtelingenkamp Nayapara bezocht om informatie te vergaren voor het ontwerp van een reservoir inclusief dam. Op basis van de vergaarde gegevens zullen diverse geotechnische analyses uitgevoerd worden.

In het zuidelijkste deel van Bangladesh, regio Cox’s Bazar, zijn in de afgelopen jaren veel extra vluchtelingen (Rohinya’s) uit Myanmar gevestigd. Hierdoor is het vluchtelingenkamp Nayapara sterk gegroeid, waardoor er een grote vraag naar schoon drinkwater is. In het regen seizoen wordt voldoende oppervlaktewater opgevangen om aan deze vraag te voldoen. Echter in de droge periode (4 maanden per jaar) is er onvoldoende water voor de vluchtelingen. Om het watertekort te verminderen of mogelijk helemaal op te lossen wordt de haalbaarheid van een reservoir (Shalbon) onderzocht. De capaciteit van het reservoir dient voldoende te zijn om minimaal 15.000 vluchtelingen gedurende 4 maanden van water te voorzien.

Een geotechnisch adviseur van BT Geoconsult voert in opdracht van RVO (DSS) en UNHCR een haalbaarheidsstudie uit en stelt een voorlopig ontwerp op voor de aanleg van een dam. Deze werkzaamheden zijn van start gegaan met een bezoek aan de locatie van het reservoir in het vluchtelingenkamp Nayapara. Gedurende een week is er op de projectlocatie diverse informatie verzameld door middel van het uitvoeren van grondboringen, het nemen van grondmonsters en het overleggen met de betrokken organisaties (o.a. UNHCR en lokale overheid).

Op basis van de vergaarde gegevens zullen geotechnische analyses uitgevoerd worden. Zo wordt de stabiliteit van de omliggende helling door het verdiepen van het reservoir beschouwd en wordt een voorlopig ontwerp voor de aan te leggen dam opgesteld. Deze werkzaamheden lopen tot het einde van 2018.