Voorstellen afstudeerder Thijmen Plomp

18 maart 2019

Mijn naam is Thijmen Plomp, ik ben vierdejaars student civiele techniek aan de Haagse Hogeschool en momenteel als afstudeerder werkzaam bij BT Geoconsult. Ook ben ik één dag in de week werkzaam als parttimer, waarop ik berekeningen en rapportages maak voor verschillende projecten.

De laatste jaren is klimaatverandering een actueel onderwerp. Als resultaat hiervan zijn de technische ontwikkelingen op het gebied van groene energie de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen, met de duurzame oplossingen die we vandaag de dag hebben als eerste antwoorden op de vraag naar alternatieven voor fossiele energiebronnen. Ook de windturbines zijn de laatste jaren doorontwikkeld, waarin ze vooral in dimensies zijn gegroeid/toegenomen. Hierbij loopt men vooral in de realisatiefase en onderhoudsfase tegen problemen aan. Windturbines worden gewoonlijk geplaatst met verplaatsbare kranen, die dus tijdelijk zijn en daarbij niet verankerd worden in de grond. Deze worden geplaatst op zogenoemde kraanopstelplaatsen. Ook deze kranen zijn fors toegenomen in dimensies en daarmee ook de belastingen op de kraanopstelplaatsen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het ontwerpproces voor deze kraanopstelplaatsen steeds complexer wordt.

Op het gebied van ontwerpen zijn er de laatste jaren ook nieuwe ontwikkelingen geweest. Een van de belangrijkste trends is daarbij parametrisch ontwerpen. Parametrisch ontwerpen gaat uit van herhaalde geautomatiseerde processen met verschillende data. Met behulp van parametrisch ontwerpen kan er bij gestandaardiseerde ontwerpen heel snel inzicht worden gegeven in mogelijke technische oplossingen, kosten, planning etc. Dit kan voor efficiëntere ontwerpen en adviezen zorgen, die relatief gezien weinig tijd kosten.

Mijn afstuderen focust zich op het combineren van deze ontwikkelingen en te kijken wat de mogelijkheden zijn van parametrisch ontwerpen bij het ontwerp van kraanopstelplaatsen. De afgelopen weken heb ik me bezig gehouden met de nieuwe handreiking rondom kraanopstelplaatsen en de mogelijkheden op softwaregebied. Daarna ben ik begonnen met het modelleren van de faalmechanismen van een fundering op staal in Python. De komende weken wordt dit gevalideerd. Daarnaast wordt een analyse gemaakt van faalgevallen waarvan de gegevens bekend zijn en wordt bekeken hoe dit verwerkt kan worden in het model.