Grondverbetering Kenenburgpad

Ontwerp en monitoring t.b.v. OSP14

Ten behoeve van de bouw van het Opstijgpunt 14 van het project Randstad 380 heeft TenneT TSO BV opdracht gegeven aan BT Geoconsult BV voor het maken van een ontwerp voor grondverbetering rondom de fundering van het opstijgpunt voor de 150 kV verbinding. Ten tijde van de uitvoering van de grondverbetering rondom het 150 kV opstijgpunt is een groot deel van het opstijgpunt reeds gebouwd.

In het ontwerpproces voor deze grondverbetering is rekening gehouden met de aanwezigheid van het reeds gebouwde gedeelte en met de voortgang van de bouw gedurende de periode van het voorbelasten. In het ontwerp is gerekend met een maximaal toelaatbare restzetting van 10 cm. Om hieraan te voldoen is de benodigde voorbelasting bepaald. Tevens is de stabiliteit van de ophoging en de voorbelasting gecontroleerd.

Grondverbetering Kenenburgpad Grondverbetering Kenenburgpad