Meeuwenoordseweg

Bemalingsadvies sleuf t.b.v. coatingreparatie

Door Scheldegas V.O.F. wordt, in opdracht van Gasunie, een 48” gastransportleiding aangelegd tussen Wijngaarden en Zelzate (België). Ten behoeve van de aanleg van de leiding worden verschillende werkzaamheden door BT Geoconsult B.V. uitgevoerd.

Ter plaatse van de Meeuwenoordseweg is tijdens de werkzaamheden een beschadiging aan de coating van de leiding ontstaan.

Om de beschadiging te repareren diende de leiding blootgelegd te worden. Hiertoe diende de stijghoogte van het diepe freatische pakket verlaagd te worden. Door BT Geoconsult B.V. is hiervoor een bemalingsadvies opgesteld. Beschouwd is het aantal benodigde filters en de benodigde debieten om de reparatiewerkzaamheden in den droge uit te voeren. Hierbij is met behulp van retourfilters de invloed op de nabijgelegen panden tot een minimum beperkt.

Meeuwenoordseweg Meeuwenoordseweg Meeuwenoordseweg Meeuwenoordseweg Meeuwenoordseweg Meeuwenoordseweg Meeuwenoordseweg