Damwandsleuf spoordijk Sliedrecht

Aanleg 48" gastransportleiding Wijngaarden

Ten behoeve van de aanleg van 70 km 48" gastransportleiding heeft aannemerscombinatie Scheldegas BT Geoconsult ingeschakeld als geotechnisch en geohydrologisch ontwerper en adviseur.
Naast het ontwerp van tientallen pers- en ontvangstkuipen, is ook een damwandsleuf en overkluizing ontworpen.

De damwandwandsleuf (ca. 700m) is gelegen in het onstabiele spoortalud van de spoordijk Dordrecht-Sliedrecht. De ontgraving ten behoeve van de aanleg van de leiding bedraagt 2,5 m à 5,0 m.
In verband met de stabiliteit van de spoordijk zijn damwanden toegepast. Vanuit praktisch en duurzaamheidsoogpunt zijn, naast een stalen stempelraam, op enkele locaties permanente horizontale stempels toegepast.

BT Geoconsult heeft tevens de vergunningaanvraag bij de gemeenten, ProRail en het waterschap begeleid.

Damwandsleuf spoordijk Sliedrecht Damwandsleuf spoordijk Sliedrecht Damwandsleuf spoordijk Sliedrecht