Bergermeer gasopslag te Alkmaar

Uitvoeringstoezicht sleufloze technieken

Gedurende de aanleg van het pijpleidingentracé tussen de twee toekomstige plants van de Bergermeer Gasopslag heeft BT Geoconsult B.V. toezicht gehouden bij de uitvoering van zowel de horizontaal gestuurde boringen als de gesloten front boringen. 

Het pijpleidingentracé verbindt de toekomstige Bergermeer plant met de toekomstige Boekelermeer plant middels twee 30” geïsoleerde gaspijpleidingen en een 4” en 6”  leiding. Langs delen van het tracé wordt ook een 24” Gasunie leiding meegelegd en worden er tevens aansluitingen gemaakt met het landelijk gasnet.

Lees verder

Langs het tracé, met een lengte van circa 12,5 km, zijn op 7 locaties boringen uitgevoerd. De lengte van de boringen varieert tussen 40 m en 90 m voor de gesloten front boringen en 150 m tot 1000 m voor de horizontaal gestuurde boringen onder het Heilooërbos.

In totaal heeft BT Geoconsult B.V. 7 gesloten front boringen en 9 horizontaal gestuurde boringen begeleid. Naast het toezicht houden op de uitvoering van de boringen conform boorplannen en vergunningen heeft BT Geoconsult B.V. voorafgaand aan de werkzaamheden een verificatie van de boorplannen uitgevoerd om de uitvoeringsrisico’s te minimaliseren.

Voor meer informatie over het Bergermeer Gasproject kunt u terecht op de projectwebsite: www. gasopslagbergermeer.nl

Bergermeer gasopslag te Alkmaar Bergermeer gasopslag te Alkmaar Bergermeer gasopslag te Alkmaar Bergermeer gasopslag te Alkmaar Bergermeer gasopslag te Alkmaar Bergermeer gasopslag te Alkmaar Bergermeer gasopslag te Alkmaar Bergermeer gasopslag te Alkmaar Bergermeer gasopslag te Alkmaar Bergermeer gasopslag te Alkmaar