Spot Ypenburg

Directievoering aanleg 150kV-verbinding

Het project Spot Ypenburg vormt een onderdeel van de nieuwe hoospanningsverbinding tussen Voorburg - Ypenburg - Wateringen. Het betreft een 150 kV verbinding van twee circuits voor TenneT en daarnaast ook een 25 kV verbinding voor Joulz.

BT Geoconsult heeft voor dit project van de concept fase tot de uitvoering begeleid. Met name de directievoering is zeer belangrijk geweest voor een goed verloop van de uitvoering door de aanwezigheid van diverse partijen.

Diverse particuliere partijen zijn bij de uitvoering betrokken geweest omdat het tracé bedrijfsterreinen van deze partijen kruist. Goede communicatie vanuit de directie-voering is van groot belang geweest om de overlast tot een minimum te beperken.

Spot Ypenburg Spot Ypenburg Spot Ypenburg Spot Ypenburg