Verlegging 18” gasleiding Sloeweg Borsele

Reconstructie N62

In verband met de reconstructie van de Sloeweg (N62) in opdracht van de Provincie Zeeland in Borsele is een 18” stalen gasleiding van N.V. Nederlandse Gasunie verlegd. De verlegging heeft deels plaatsgevonden met de opensleuf methode en deels met behulp van een horizontaal gestuurde boring (HDD) onder de Sloeweg. Deze HDD is uitgevoerd als boogboring; de mediumbuis is al voor het intrekken gebogen.

Lees verder

Ten behoeve van bovengenoemde werkzaamheden is door BT Geoconsult B.V. een geotechnisch en constructief advies uitgebracht. Hiertoe zijn de volgende berekeningen en analyses uitgevoerd:

  • Het bepalen van de belastingtoename en de te verwachten zettingen onder de 18” gasleiding als gevolg van de ophoogwerkzaamheden;
  • Het toetsen van de leiding conform de NEN3650-serie en de NEN3651 met behulp van het computerprogramma Ple4Win (uitgebreide leidingsterkteberekeningen);
  • Het bepalen van de minimaal benodigde en maximaal toelaatbare muddrukken ten behoeve van de HDD;
  • Het toetsen van de uitvoerbaarheid van de HDD met behulp van het computerprogramma D-GeoPipeline;
  • Het bepalen van de maximale trekkracht en de benodigde rigcapaciteit ten behoeve van de uitvoering van de HDD.

Uit de door BT Geoconsult uitgevoerde leidingsterkteberekeningen is in overleg met de opdrachtgever een uitvoerbaar ontwerp van de aan te leggen gasleiding ontstaan, zodanig dat de aanleg van de wegconstructie uitgevoerd kon worden. Tevens is door BT Geoconsult de uitvoeringsbegeleiding verzorgd.

Verlegging 18” gasleiding Sloeweg Borsele Verlegging 18” gasleiding Sloeweg Borsele Verlegging 18” gasleiding Sloeweg Borsele Verlegging 18” gasleiding Sloeweg Borsele