Tijdelijke Zijdekadebrug op zeecontainers

Onderdeel Wegenproject Westland

Als onderdeel van het Wegenproject Westland is de oude Zijdekadebrug vervangen door een nieuwe brug. Tijdens de bouw van deze nieuwe brug is het verkeer over een tijdelijke brug geleid, welke aan de zuidzijde van de oude brug geplaatst werd.

Voor de uitvoering van deze brug is ervoor gekozen om gebruik te maken van open zeecontainers met daar bovenop een staalconstructie en een tijdelijke weg.. Door het toepassen van zeecontainers werd de doorstroming van de Zijdekade gewaarborgd en was de gewichtstoename op de ondergrond gering, waardoor de tijdelijke brug op staal gefundeerd kon worden. Hiermee kon een kostbare paalfundering voor de tijdelijke brug uitgespaard worden. In het constructieve ontwerp van de tijdelijke brug is ermee rekening gehouden dat de open containers alleen in verticale richting belasting kunnen afdragen, maar in horizontale richting slap zijn.

 Door BT Geoconsult zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Ontwerp en constructieve toetsing van de tijdelijke brug;
  • Bepaling van de te verwachten zettingen van de tijdelijke brug en de waterkeringen;
  • Controle van de fundering op staal van de tijdelijke brug;
  • Controle van de stabiliteit van de waterkering gedurende alle bouwfasen;
  • Toezicht tijdens de uitvoeringsfase. Tijdelijke Zijdekadebrug op zeecontainers Tijdelijke Zijdekadebrug op zeecontainers Tijdelijke Zijdekadebrug op zeecontainers Tijdelijke Zijdekadebrug op zeecontainers