Heropening Roode Vaart te Zevenbergen

Ontwerp kadeconstructies en duiker

In opdracht van de Gemeente Moerdijk heeft de aannemerscombinatie Strukton Civiel Zuid/Van den Herik de Roode Vaart in het centrum van Zevenbergen heropend. In de jaren 70 is de vaart gedempt en nu is deze opnieuw uitgegraven. BT Geoconsult heeft de aannemerscombinatie ondersteund met geotechnische, geohydrologische en constructieve analyses. Hiervoor zijn onder andere de kademuren ontworpen. Uitdagend hierbij waren de vele raakvakken met nabijgelegen belendingen (deels op staal gefundeerd), de in de ondergrond aanwezige oude kadeconstructies en niet gesprongen explosieven. Om de interactie met oude constructies te minimaliseren is over een gedeelte een kademuur ontworpen bestaande uit een betonnen L-muur op palen. De rest van de kademuur bestaat uit een verankerde damwandconstructie. Naast de uitvoering van het geotechnische ontwerp is BT Geoconsult nauw betrokken geweest bij de uitvoering en de monitoring van vervormingen van nabij gelegen huizen.

Een gedeelte van de nieuwe vaart gaat door een grote betonnen duiker van circa 250 m lang. BT Geoconsult heeft de geotechnische analyses voor het ontwerp van deze duiker uitgevoerd, waaronder funderingsanalyses, zettingsanalyses en toetsingen op opbarsten en opdrijven. Daarnaast heeft BT Geoconsult geadviseerd bij de uitvoering van de duiker, welke is aangelegd met behulp van een grote sleufkist. Hiervoor heeft BT Geoconsult bemalingsanalyses uitgevoerd en de invloed op de omgeving bepaald. Ondanks dat de duiker op korte afstand van op staal gefundeerde belendingen is aangelegd is de aanleg, dankzij intensieve monitoring en het tijdig bijsturen en uitvoeren van beheersmaatregelen zonder noemenswaardige problemen verlopen.

Heropening Roode Vaart te Zevenbergen Heropening Roode Vaart te Zevenbergen Heropening Roode Vaart te Zevenbergen Heropening Roode Vaart te Zevenbergen Heropening Roode Vaart te Zevenbergen Heropening Roode Vaart te Zevenbergen Heropening Roode Vaart te Zevenbergen