Beschoeiing Elzenburgerlaan te Oegstgeest

Houten beschoeiing in watergang naast bomenrij

In de watergang gelegen langs de Elzenbrugerlaan te Oegstgeest wordt een deel van het bestaande talud vervangen door een houten damwandconstructie.  

Door BT Geoconsult B.V. is voor de beschoeiing een  damwandconstructie ontworpen bestaande uit houten damwandplanken. In het ontwerp is rekening gehouden met de bestaande bomen langs de watergang en de toekomstige parkeerstrook die zich vertalen in belastingen op beschoeiing. Ondanks de relatief grote kerende hoogte is gekozen voor een houten vrijstaande damwand (zonder verankering) vanwege de minimaal haalbare winst en de praktische uitvoerbaarheid.

Tevens  is advies gegeven betreffende omgevingsbeïnvloeding. Dit betreft het beoordelen van de invloed op de kruisende kabels en leidingen en huizen in de directe omgeving van de beschoeiing als gevolg van de werkzaamheden. Daarnaast is een praktisch advies opgesteld voor een eventuele sparing in de beschoeiing voor ruisende kabels en leidingen.

Beschoeiing Elzenburgerlaan te Oegstgeest Beschoeiing Elzenburgerlaan te Oegstgeest