Voorburg - YP - Wateringen

Constructie van een 150kV-verbinding

De 150 kV verbinding Voorburg – Ypenburg – Wateringen is een gedegen voorbeeld van een project waar BT Geoconsult  de opdrachtgever heeft geassisteerd in veel facetten gedurende alle fasen van het project. Het tracé van de hoogspanningsverbinding heeft een lengte van 13,2 km en bestaat uit delen opensleuf alsmede 15 boringen. Deze variëren van 52 m tot een lengte van 990 m.

BT Geoconsult heeft voor dit project naast de engineering van de boringen en het tracéverloop TenneT ook bijgestaan tijdens de aanbestedings- en uitvoeringsfase. Alle tekeningen en bestekken voor dit project zijn door ons opgesteld en tijdens de aanbesteding hebben wij een adviserende functie gehad. Hiernaast vertegenwoordigen wij als directievoerder TenneT tijdens de uitvoering in het veld en verzorgen wij de besteksadminstratie en beoordeling van meer / minderwerk claims.

Voorburg - YP - Wateringen Voorburg - YP - Wateringen Voorburg - YP - Wateringen Voorburg - YP - Wateringen Voorburg - YP - Wateringen Voorburg - YP - Wateringen